รับทำเว็บไซต์  
รับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ กับ ThaiSEOPro.com

รับทำเว็บ

   

 

   

Google Adword หรือ Pay per Click ( PPC)

เป็นรูปแบบการโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเสิร์จเอ็นจิ้น เราจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการ Set up Campaign ให้กับโฆษณาของท่าน ให้แสดงบน Google ด้าน "ผู้สนับสนุน" หรือ "Sponsered Links" ตามรายละเอียดการโฆษณาที่แสดงถึงธุรกิจและบริการที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของท่าน

ThaiSEOPro จะดำเนินการดังต่อไปนี้

วิเคราะห์คียเวิร์ดที่เหมาะสม ศึกษาคู่แข่งขันให้กับเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้โฆษณาที่ขึ้นไปนั้น เกิด ROI
(Return on Investment) สูงสุด กับงบประมาณที่ลงทุนมา

ประโยชน์ที่จะได้รับในการทำ PPC

1. ทำให้มีคนรู้จัก เว็บไซต์ของท่านมากขึ้น และสามารถเลือกลิ้งค์ไปหน้าที่ต้องการได้
2. เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น และสร้างการรับรู้แบรนด์ได้อย่างชัดเจน
3. ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการ ผู้คลิกมีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าที่แท้จริง
4. กำหนดค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม
5. ได้รับกำไรกลับคืนมาก ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด (ROI) และสามารถวัดผลการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ขยายตลาดของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือ ทั่วโลก
7. ฯลฯ

Packages A:  Real Cost ไม่จำกัดคีย์เวิร์ด ไม่จำกัดงบประมาณ ไม่จำกัดประเทศ

  1. จ่ายตามจำนวนคลิกที่เกิดขึ้นจริง โดย ThaiSEOPro จะดูและจัดการประมูลตำแหน่งให้ท่านตลอดช่วงระยะเวลา
    เพื่อให้ตำแหน่งโฆษณา ของท่านปรากฏบน Google หน้าแรกตลอดเวลา
  2. ท่านสามารถเลือกประเทศที่ต้องการได้ ไม่จำกัด
  3. ท่านสามารถเลือกคำ หรือกลุ่มคำ ( Keywords ) ที่ต้องการได้ ไม่จำกัด
  4. ท่านสามารถกำหนดงบประมาณในการลงโฆษณาได้ในแต่ละเดือน ไม่จำกัด

ระยะเวลา

Keyword

Maintenance Fee

ค่าโฆษณาขั้นต่ำ/เดือน*

รวมค่าดูแลและค่าโฆษณา/เดือน*

1 เดือน

ไม่จำกัด

3,000/เดือน

3,000

6,000

3 เดือน

ไม่จำกัด

2,500/เดือน

3,000

5,500

6 เดือน

ไม่จำกัด

2,000/เดือน

3,000

5,000

12 เดือน

ไม่จำกัด

1,500/เดือน

3,000

4,500

*งบโฆษณาในแต่ละเดือนเป็นงบประมาณที่ทางเราแนะนำ ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้ไม่จำกัด*
*หากงบประมาณในเดือนนั้นๆใช้ไม่หมด จะนำไปทบในเดือนถัดไป*

*หมายเหตุ*
1. ราคาต่อคลิก ขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ด และคู่แข่งขันของคีย์เวิร์ดนั้นๆ แต่จะเริ่มต้นที่ประมาณ 1.40 บาท
2. หากคลิ้กเกินงบประมาณ โฆษณาจะหยุดไปชั่วคราวแต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ก่อนงบประมาณท่านจะหมด 3 วัน
3. ThaiSEOPro จะทำการส่งรายงาน การคลิก ราคาคลิกที่เกิดขึ้น เป็นรายสัปดาห์ ทุกๆวันศุกร์ หรือทุกวันที่ 30 ของเดือน

**ขอใบเสนอราคา PPC** <<< Click

รับทำเว็บไซต์
โปรโมทเว็บบน google
© Copyright 2008-2009 ThaiSEOPro All Right Reserved